Opmerking

Thank you very much for your interest in our website.

Since 01/12/16 Microsoft no longer provides security updates or technical support for old versions of Internet Explorer. Regular security updates contribute to the protection.

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support

We recommend that you update your browser to view our website in full, e.g. with Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

If you would like to continue using Internet Explorer, please note that the content may not be displayed correctly due to lack of support.

Thank you for your understanding,
Your MainFirst Team

Verstanden, Seite trotzdem benutzen
False
  • MainFirst zet zich in voor duurzame ontwikkeling door zich te houden aan de United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI).
  • Wij integreren systematisch ESG-criteria in ons beleggingsproces op basis van de externe en onafhankelijke gegevensverstrekker Sustainalytics.
  • Wij integreren ESG-criteria actief in onze beleggingsanalyse en ons besluitvormingsproces.
  • Wij zullen ESG-kwesties en potentiële problemen actief bespreken en aanpakken met de ondernemingen waarin wij beleggen.

PRODUCTBETROKKENHEID

We sluiten controversiële wapens uit.

ESG-RISICOSCORES

Wij bekijken de ESG-risicoscores geval per geval en in de context van de respectieve benchmark en het beleggingsuniversum. De resultaten worden aan een due diligence-beoordeling onderworpen, vooral in geval van ongunstige risicoscores of aanzienlijke afwijkingen van de peer group.

WERELDWIJDE NORMEN

Wij zetten ons in voor de ondersteuning van duurzame en maatschappelijk verantwoorde beleidsmaatregelen op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding. Bedrijven of staten die deze normen opzettelijk schenden, moeten een bredere en meer rigoureuze analyse uitvoeren.

CONTROVERSES

Er wordt een holistische visie op het risicospectrum gehanteerd, met een grondige beoordeling van bedrijven/staten met een hoog risico.

Copyright © 2020 Sustainalytics. Alle rechten voorbehouden.

De hierin vervatte of weergegeven informatie, methodologieën, gegevens en meningen zijn eigendom van Sustainalytics en/of haar leveranciers als derden (Gegevens van derden), zijn uitsluitend bestemd voor intern niet-commercieel gebruik en mogen op geen enkele wijze worden gekopieerd, verspreid of gebruikt, ook niet door middel van prijsopgave, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Zij worden louter ter informatie verstrekt en (1) houden geen beleggingsadvies in; (2) mogen niet worden opgevat als een aanbod of een aanwijzing om effecten te kopen of te verkopen, een project te selecteren of een commerciële transactie van welke aard dan ook aan te gaan; (3) houden geen evaluatie in van de economische prestaties, de financiële verplichtingen of de kredietwaardigheid van de uitgever.

Zij zijn gebaseerd op informatie die door derden ter beschikking is gesteld, kunnen voortdurend worden gewijzigd en zijn derhalve niet gegarandeerd van verhandelbare kwaliteit, volledigheid, nauwkeurigheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De informatie en gegevens worden verstrekt "zoals ze zijn" en geven de mening van Sustainalytics weer op de datum van hun voorbereiding en publicatie. Sustainalytics en haar leveranciers als derden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie, gegevens of meningen die hierin zijn opgenomen, op welke wijze dan ook, behalve voor zover uitdrukkelijk bij wet vereist is. Elke verwijzing naar namen of gegevens van derden is een passende erkenning van hun eigendom en houdt geen sponsoring of goedkeuring door die eigenaar in. Deze website en de respectieve rapporten of publicaties kunnen eigendomsrechtelijke gegevens bevatten van onze gegevensverstrekkers als derden, waarvan u hieronder een lijst en aanvullende voorwaarden voor het gebruik van hun gegevens vindt.

ENERGIE EN MILIEU

OP WAARDE GEBASEERDE SCHERMEN

DEFENSIE EN MILITAIRE DEELNEMING

Copyright © 2020 Sustainalytics. Alle rechten voorbehouden.

De hierin vervatte of weergegeven informatie, methodologieën, gegevens en meningen zijn eigendom van Sustainalytics en/of haar leveranciers als derden (Gegevens van derden), zijn uitsluitend bestemd voor intern niet-commercieel gebruik en mogen op geen enkele wijze worden gekopieerd, verspreid of gebruikt, ook niet door middel van prijsopgave, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Zij worden louter ter informatie verstrekt en (1) houden geen beleggingsadvies in; (2) mogen niet worden opgevat als een aanbod of een aanwijzing om effecten te kopen of te verkopen, een project te selecteren of een commerciële transactie van welke aard dan ook aan te gaan; (3) houden geen evaluatie in van de economische prestaties, de financiële verplichtingen of de kredietwaardigheid van de uitgever.

Zij zijn gebaseerd op informatie die door derden ter beschikking is gesteld, kunnen voortdurend worden gewijzigd en zijn derhalve niet gegarandeerd van verhandelbare kwaliteit, volledigheid, nauwkeurigheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De informatie en gegevens worden verstrekt "zoals ze zijn" en geven de mening van Sustainalytics weer op de datum van hun voorbereiding en publicatie. Sustainalytics en haar leveranciers als derden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie, gegevens of meningen die hierin zijn opgenomen, op welke wijze dan ook, behalve voor zover uitdrukkelijk bij wet vereist is. Elke verwijzing naar namen of gegevens van derden is een passende erkenning van hun eigendom en houdt geen sponsoring of goedkeuring door die eigenaar in. Deze website en de respectieve rapporten of publicaties kunnen eigendomsrechtelijke gegevens bevatten van onze gegevensverstrekkers als derden, waarvan u hieronder een lijst en aanvullende voorwaarden voor het gebruik van hun gegevens vindt.

 

MENSENRECHTEN

Beginsel 1: Ondernemingen moeten de bescherming van internationaal afgekondigde mensenrechten steunen en eerbiedigen.

Beginsel 2: Ondernemingen moeten ervoor zorgen dat zij niet medeplichtig zijn aan schendingen van de mensenrechten.

ARBEIDSRECHTEN

Beginsel 3: Ondernemingen moeten de vrijheid van vereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandeling eerbiedigen.

Beginsel 4: Ondernemingen dienen de uitbanning van alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid te bevorderen.

Beginsel 5: Ondernemingen dienen de daadwerkelijke afschaffing van kinderarbeid te bevorderen.

Beginsel 6: Ondernemingen moeten de uitbanning van discriminatie in arbeid en beroep bevorderen.

MILIEU

Beginsel 7: Ondernemingen dienen voorzorg te betrachten bij hun benadering van milieu-uitdagingen.

Beginsel 8: Ondernemingen moeten initiatieven nemen om een grotere milieuverantwoordelijkheid te bevorderen.

Beginsel 9: Ondernemingen moeten de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën aanmoedigen.

BEDRIJFSETHIEK

Beginsel 10: Ondernemingen moeten corruptie in al haar vormen bestrijden, met inbegrip van afpersing en omkoping.

Copyright © 2020 Sustainalytics. Alle rechten voorbehouden.

De hierin vervatte of weergegeven informatie, methodologieën, gegevens en meningen zijn eigendom van Sustainalytics en/of haar leveranciers als derden (Gegevens van derden), zijn uitsluitend bestemd voor intern niet-commercieel gebruik en mogen op geen enkele wijze worden gekopieerd, verspreid of gebruikt, ook niet door middel van prijsopgave, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Zij worden louter ter informatie verstrekt en (1) houden geen beleggingsadvies in; (2) mogen niet worden opgevat als een aanbod of een aanwijzing om effecten te kopen of te verkopen, een project te selecteren of een commerciële transactie van welke aard dan ook aan te gaan; (3) houden geen evaluatie in van de economische prestaties, de financiële verplichtingen of de kredietwaardigheid van de uitgever.

Zij zijn gebaseerd op informatie die door derden ter beschikking is gesteld, kunnen voortdurend worden gewijzigd en zijn derhalve niet gegarandeerd van verhandelbare kwaliteit, volledigheid, nauwkeurigheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De informatie en gegevens worden verstrekt "zoals ze zijn" en geven de mening van Sustainalytics weer op de datum van hun voorbereiding en publicatie. Sustainalytics en haar leveranciers als derden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie, gegevens of meningen die hierin zijn opgenomen, op welke wijze dan ook, behalve voor zover uitdrukkelijk bij wet vereist is. Elke verwijzing naar namen of gegevens van derden is een passende erkenning van hun eigendom en houdt geen sponsoring of goedkeuring door die eigenaar in. Deze website en de respectieve rapporten of publicaties kunnen eigendomsrechtelijke gegevens bevatten van onze gegevensverstrekkers als derden, waarvan u hieronder een lijst en aanvullende voorwaarden voor het gebruik van hun gegevens vindt.