Opmerking

Thank you very much for your interest in our website.

Since 01/12/16 Microsoft no longer provides security updates or technical support for old versions of Internet Explorer. Regular security updates contribute to the protection.

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support

We recommend that you update your browser to view our website in full, e.g. with Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

If you would like to continue using Internet Explorer, please note that the content may not be displayed correctly due to lack of support.

Thank you for your understanding,
Your MainFirst Team

Verstanden, Seite trotzdem benutzen
False

JURIDISCHE INFORMATIE

INFORMATIE OVER DE ONDERNEMINGEN VAN DE MAINFIRST-GROEP

De MainFirst-groep bestaat uit verschillende binnen- en buitenlandse ondernemingen, waaronder kredietinstellingen, financiële instellingen en beleggingsondernemingen, die onder toezicht van de bevoegde autoriteiten staan. Dit zijn de gegevens die de afzonderlijke ondernemingen van de groep moeten rapporteren:

DUITSLAND

MainFirst Affiliated Fund Managers (Deutschland) GmbH is een naamloze vennootschap naar Duits recht. Zij is ingeschreven in het handelsregister van het Amtsgericht van Frankfurt am Main onder het nummer HRB 111529 en BTW-identificatienummer (VATIN.): DE 320013612. MainFirst Affiliated Fund Managers (Deutschland) GmbH is door de Duitse federale financiële toezichthoudende autoriteit gemachtigd om bank- en financieringsdiensten te verlenen. Toezichthoudende autoriteiten: Europese Centrale Bank, Sonnemannstraße 22, 60314 Frankfurt am Main en Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Duitsland, en Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Duitsland

MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS (DEUTSCHLAND) GMBH

Type onderneming: Naamloze vennootschap
Geregistreerd kantooradres: Kennedyallee 76, 60596 Frankfurt am Main, Duitsland
Contact: +49 69 2443744 00 // info@mainfirst.com
Registratienummer: Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB nr. 111529
BTW-identificatienummer: DE 320 013 612
Raad van bestuur: Thomas Merx, Frank Hauprich

MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS (DEUTSCHLAND) GMBH staat onder toezicht van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

© MainFirst Affiliated Fund Managers (Deutschland) GmbH, Frankfurt. Alle rechten voorbehouden.

LUXEMBURG

MainFirst (Luxembourg) S.à r.l. is een naamloze vennootschap (société à responsabilité limitée) naar Luxemburgs recht met statutaire zetel in Luxemburg. Ze werd opgericht op 12 maart 2013 en is ingeschreven in het Luxemburgse handelsregister (Registre de Commerce) onder het nummer Luxembourg B 176025.

MAINFIRST (LUXEMBOURG) S.À R.L. 

Type onderneming: Naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht (société à responsabilité limitée) 
Geregistreerd kantooradres: 16, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxemburg
Contact: +352 276 912 00 // info-lux@mainfirst.com
Registratienummer (R.C.S.): Luxemburg B 176025
BTW-identificatienummer: LU35502201
Raad van bestuur: Thomas Bernard, Josiane Jennes, Alexander Body
Dagelijks management: Thomas Merx, Frank Hauprich

© MainFirst (Luxembourg) S.à r.l., Luxembourg. Alle rechten voorbehouden.

MAINFIRST SICAV

Type onderneming: Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (Société d'Investissement à Capital Variable)
Geregistreerd kantooradres: 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg
Registratienummer (R.C.S.): Luxemburg B 89 173
BTW-identificatienummer: LU21847468
Voorzitter van de raad van bestuur: Thomas Bernard
Lid van de raad van bestuur: Marc-Antoine Bree, Frank Gut, Alexander Body

Fondsen / Legal Entity Identifier (LEI):
MainFirst, SICAV / 529900B24Q53CROSHN02
MainFirst - Duitsland Fonds / 529900SMCY0HEH4IUV58
MainFirst - Top European Ideas Fund / 529900NKA8J0S2ICSL27
MainFirst - Absolute Return Multi Asset / 529900IMFJDJKHORVL53
MainFirst - Global Equities Fund / 529900IF1NEH8Z5TVR58
MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced / 529900KM42R21P69DG60
MainFirst - Emerging Markets Credit Opportunities Fund (In Liquidation) / 529900ABNA83QNV5HP25
MainFirst - Global Dividend Stars / 529900HIYBCVIQ5QKG34
MainFirst - Global Equities Unconstrained Fund / 529900NPNVZSJ9R9X814
MainFirst - Total Return European Equity Fund / 529900MHJ8L9OJVR6U65
MainFirst - Megatrends Asia / 529900K3DH1KATAFQY47

© MainFirst, SICAV, Luxembourg. Alle rechten voorbehouden.

ZWITSERLAND

MAINFIRST HOLDING AG

Type onderneming: Vennootschap naar Zwitsers recht
Geregistreerd kantooradres: Sihleggstrasse 17, 8832 Wollerau, Zwitserland
Registratienummer: Handelsregister van het kanton Schwyz, CHE-110.348.729
BTW-identificatienummer: CHE-110.348.729 MWST
Voorzitter van de raad van bestuur: Luca Pesarini
Lid van de raad van bestuur: Thomas Bernard (vice-voorzitter), Josiane Jennes, Arnoldo Valsangiacomo
Raad van bestuur: Flavio Pesarini, Arnoldo Valsangiacomo

© MainFirst Holding AG, Wollerau. Alle rechten voorbehouden.

MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS (SWITZERLAND) AG

Type onderneming: Vennootschap naar Zwitsers recht
Geregistreerd kantooradres: Freigutstrasse 26, 8002 Zürich, Zwitserland
Contact: +41 44 560 3700 // info@mainfirst.com
Registratienummer: Handelsregister van het kanton Zürich, CHE-110.063.712
BTW-identificatienummer: CHE-110.063.712 MWST
Voorzitter van de raad van bestuur: Marc-Antoine Bree
Lid van de raad van bestuur: Thomas Bernard (vice-voorzitter), Frank Gut
Raad van bestuur: Jürg Huber, Thomas Bernard

MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS (SWITZERLAND) AG staat onder toezicht van
Zwitserse toezichthoudende autoriteit voor de financiële markt (FINMA).

© MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG, Zürich. Alle rechten voorbehouden.

WETTELIJKE KENNISGEVING

Dit is een marketing communicatie.

Het dient enkel informatieve doeleinden en geeft de geadresseerden advies over onze producten, concepten en ideeën. Dit vormt geen basis voor enige aankoop, verkoop, hedging, overdracht of het hypothekeren van activa. De informatie die hierin is opgenomen, vormt geen aanbod om enig financieel instrument te kopen of te verkopen, noch is het gebaseerd op een beschouwing van de persoonlijke omstandigheden van de geadresseerde. Het is ook geen resultaat van een objectieve of onafhankelijke analyse. MainFirst geeft geen expliciete of impliciete garantie of verklaring met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, geschiktheid of verhandelbaarheid van de informatie die aan de geadresseerde wordt verstrekt in webinars, podcasts of nieuwsbrieven. De geadresseerde erkent dat onze producten en concepten bedoeld kunnen zijn voor verschillende categorieën van beleggers. De criteria zijn uitsluitend gebaseerd op de verkoopprospectus die op dit moment geldig is. Deze marketinginformatie is niet bedoeld voor een specifieke groep van geadresseerden. Elke geadresseerde dient zich daarom individueel en onder eigen verantwoordelijkheid te informeren over de relevante bepalingen van de verkoopdocumenten die op dat moment geldig zijn en waar de aankoop van aandelen uitsluitend op is gebaseerd. Noch de aangeboden inhoud, noch onze marketinginformatie vormen bindende beloften of garanties voor toekomstige resultaten. Er komt geen adviesrelatie tot stand door het lezen of beluisteren van de inhoud. Alle content wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden verleend en kan geen vervanger zijn voor professioneel en individueel beleggingsadvies. De geadresseerde heeft de nieuwsbrief opgevraagd, heeft zich aangemeld voor een webinar of podcast, of maakt op eigen initiatief en voor eigen risico gebruik van andere digitale marketingmedia. De geadresseerde of de deelnemer aanvaardt dat digitale marketingformaten op een technische manier worden opgemaakt en beschikbaar worden gesteld aan de deelnemer door een externe informatieverstrekker die niet verbonden is aan MainFirst. Toegang tot en de deelname aan digitale marketingformaten vindt plaats via online infrastructuren. MainFirst aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onderbrekingen, annuleringen, onderbrekingen, opschortingen, vertragingen of het niet nakomen van elementen met betrekking tot de levering van de digitale marketingformaten. De deelnemer erkent en aanvaardt dat bij deelname aan digitale marketingformaten persoonlijke gegevens gezien, vastgelegd en verzonden kunnen worden door de informatieverstrekker. MainFirst is niet aansprakelijk voor eventuele schendingen van de gegevensbeschermingsverplichtingen door de informatieverstrekker. Digitale marketingformaten mogen alleen geopend en bezocht worden in landen waar distributie en toegang wettelijk is toegestaan.
Voor gedetailleerde informatie over de kansen en risico's van onze producten verwijzen wij u naar de huidige verkoopprospectus. De wettelijke verkoopdocumenten (verkoopprospectus, essentiële beleggersinformatie (EBI’s), halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie verlenen over de aankoop van participaties en de bijbehorende risico's, vormen de enige erkende en bindende basis voor de aankoop van participaties.
De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.mainfirst.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. Dit zijn:
België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg; Frankrijk: Société Générale Securities Services, Société anonyme, 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris; Italië: Allfunds Bank Milan, Via Bocchetto, 6, 20123 Milano; SGSS S.p.A., Via Benigno Crespi 19A-MAC2, 20159 Milano; Portugal: BEST - Banco Eletronico de Servico Toal S.A., Praca Marques de Pombal, 3A,3, Lisbon; Spanje: Société Générale Securities Services Sucursal en Espana, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, 28020 Madrid; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich.
De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines. Beleggers kunnen informatie over hun rechten verkrijgen op de website www.ethenea.com en in de verkoopprospectus. De informatie is zowel in het Duits als in het Engels beschikbaar, en in individuele gevallen ook in andere talen. In de verkoopprospectus wordt expliciet verwezen naar de gedetailleerde risicobeschrijvingen.
Op deze publicatie rusten auteursrechten, handelsmerken en intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie, distributie, voorziening voor downloads of online toegankelijkheid, opname in andere websites, of gehele of gedeeltelijke publicatie, in gewijzigde of ongewijzigde vorm, is enkel toegestaan met de voorafgaande schriftelijke toestemming van MainFirst.

Copyright © 2024 MainFirst Group (bestaande uit bedrijven die behoren tot MainFirst Holding AG, hier "MainFirst"). Alle rechten voorbehouden.