Opmerking

Thank you very much for your interest in our website.

Since 01/12/16 Microsoft no longer provides security updates or technical support for old versions of Internet Explorer. Regular security updates contribute to the protection.

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support

We recommend that you update your browser to view our website in full, e.g. with Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

If you would like to continue using Internet Explorer, please note that the content may not be displayed correctly due to lack of support.

Thank you for your understanding,
Your MainFirst Team

Verstanden, Seite trotzdem benutzen
False

Richtlijnen en principes

Hieronder vindt u downloadbare versies van onze richtlijnen en principe:

MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS (Germany) GMBH

ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS S.A.

betalings- of informatiekantoren

België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk:
DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg

Frankrijk
Société Générale Securities Services, Société anonyme, 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris

Italië
Allfunds Bank Milan, Via Bocchetto, 6, 20123 Milano
SGSS S.p.A., Via Benigno Crespi 19A-MAC2, 20159 Milano

Portugal
BEST - Banco Eletronico de Servico Toal S.A., Praca Marques de Pombal, 3A,3, Lisbon

Spanje
Société Générale Securities Services Sucursal en Espana, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, 28020 Madrid

Zwitserland
Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich
Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich

Informatie over mainfirst.com

Gebruiksvoorwaarden

De informatie en inhoud van deze website vormen geen openbaar aanbod noch een uitnodiging om effecten, fondsen, aandelen of financiële instrumenten te kopen. Een besluit om te beleggen met betrekking tot de hier gepresenteerde producten mag uitsluitend worden gebaseerd op de relevante verkoopdocumentatie (verkoopbrochure, essentiële beleggersinformatie, halfjaarcijfers en jaarverslag) en in geen geval op basis van deze website. De op deze website beschreven producten zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar en zijn in ieder geval voorbehouden aan de groep beleggers die gerechtigd is om de producten te kopen. De informatie en inhoud van deze website richt zich dus niet op natuurlijke of rechtspersonen van wie de woonplaats of bedrijfszetel onderworpen is aan een rechtsorde die voorziet in beperkingen op de verspreiding van dergelijke informatie. Natuurlijke of rechtspersonen van wie de woonplaats of bedrijfszetel onderworpen is aan een buitenlandse rechtsorde dienen zich te informeren over de genoemde beperkingen en die overeenkomstig naleven.

De informatie op deze website is met name niet bedoeld voor de VS. Voor Amerikaanse burgers, zoals gedefinieerd in Regulation S van de Amerikaanse Securities Act van 1933 en in de VS inheemse rechtssubjecten is toegang tot deze website verboden. Ook mag de op deze website beschikbare informatie niet in de VS worden verspreid of doorgegeven. De hier genoemde producten zijn en worden niet volgens de Amerikaanse Securities Act van 1933 geregistreerd en voor de handel in deze producten is geen toestemming verleend volgens de Amerikaanse Commodities Exchange Act van 1936 verkregen. De producten mogen niet worden verkocht of aangeboden in de VS, aan Amerikaanse staatsburgers of aan in de VS gevestigde rechtspersonen.

Toelichting bij de website

De inhoud van de website MainFirst is zorgvuldig onderzocht en samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid kan niet worden ingestaan. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's zijn de betreffende exploitanten verantwoordelijk.

De website van MainFirst is uitsluitend bestemd voor informatieve doeleinden.

Niemand kan zich beroepen op informatie die niet in de verkoopbrochure of de documenten staat die publiekelijk toegankelijk zijn. De inhoud en structuur van de MainFirst website is auteursrechtelijk beschermd. Voor de reproductie van informatie of gegevens, in het bijzonder het gebruik van teksten, tekstdelen of beeldmateriaal, is voorafgaande toestemming nodig.

Voor de juistheid van de hier genoemde informatie aanvaardt MainFirst geen enkele verantwoordelijkheid.

Bij het beleggen in beleggingsfondsen bestaat, zoals bij elke belegging in effecten en soortgelijke vermogenswaarden, het risico van koers- en valutaverliezen. Als gevolg hiervan kunnen de koersen van de fondsaandelen en de hoogte van de rendementen fluctueren en niet gegarandeerd worden. De kosten van het beleggingsfonds zijn van invloed op het feitelijke beleggingsresultaat. Er kan niet worden gegarandeerd dat de beleggingsdoelstellingen van het Fonds zullen worden gerealiseerd. De enige bindende basis voor het kopen van aandelen vormen de wettelijke verkoopdocumenten (verkoopprospectus, essentiële beleggersinformatie en rapporten), waarin u gedetailleerde informatie over de mogelijke risico's kunt vinden. Deze documenten zijn behalve bij de beheermaatschappij MainFirst en de depositobank, ook bij de betreffende landelijke betalings- of informatiekantoren verkrijgbaar.

U vindt de verkoopdocumenten onder andere op de informatiepagina's van onze fondsen. Daar wordt de essentiële beleggersinformatie u aangeboden in de respectievelijke officiële taal van het land van verkoop.

Dit is informatiemateriaal en geen verplicht document in de zin van de beleggingswetgeving. Het dient alleen om de belegger te informeren.

Alle hier gepubliceerde informatie betreft uitsluitend de productbeschrijving, vormt geen beleggingsadvies en bevat geen aanbieding voor een adviesovereenkomst, informatieovereenkomst of voor de aankoop/verkoop van effecten. De inhoud is zorgvuldig onderzocht, samengesteld en gecontroleerd. Voor de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid kan niet worden ingestaan. De informatie heeft betrekking op gegevens uit het verleden die geen indicatie voor toekomstige ontwikkelingen vormen. De beheer- en depositovergoeding en eventuele andere kosten die conform de bepalingen in het contract aan het fonds worden doorberekend, zijn opgenomen in de berekening. De berekening van de waardeontwikkeling geschiedt volgens de BVI-methode, wat wil zeggen dat een uitgiftepremie, transactiekosten (zoals order- en beurskosten), alsmede depot- en andere administratieve kosten niet bij de berekening zijn inbegrepen. Het beleggingsresultaat zou lager uitvallen indien wel rekening wordt gehouden met de uitgiftepremie.

Copyright© 2024 MainFirst Groep (bestaande uit bedrijven die behoren tot MainFirst Holding AG, hier "MainFirst")