Opmerking

Thank you very much for your interest in our website.

Since 01/12/16 Microsoft no longer provides security updates or technical support for old versions of Internet Explorer. Regular security updates contribute to the protection.

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support

We recommend that you update your browser to view our website in full, e.g. with Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

If you would like to continue using Internet Explorer, please note that the content may not be displayed correctly due to lack of support.

Thank you for your understanding,
Your MainFirst Team

Verstanden, Seite trotzdem benutzen
False

BEGINSELEN VOOR VERANTWOORD BELEGGEN (PRI)

MainFirst is ondertekenaar van de door de Verenigde Naties gesponsorde Principles for Responsible Investment (PRI). Deze beginselen zijn ontwikkeld door het UNEP Finance Initiative (Genève) en het UN Global Compact (New York) in samenwerking met een internationaal panel van institutionele beleggers.

Verder steunt MainFirst de non-profitorganisatie CDP (Carbon Disclosure Project), die het wereldwijde openbaarmakingssysteem voor investeerders, bedrijven, steden, staten en regio's exploiteert om hun milieu-impact te beheren. Het wereldwijde bedrijfsleven beschouwt CDP als de gouden standaard voor milieurapportage, met de rijkste en meest uitgebreide dataset over bedrijfs- en stedelijke acties.

Het doel is ervoor te zorgen dat in het beleggingsproces rekening wordt gehouden met criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur (ESG), d.w.z. dat beleggingen worden geselecteerd die naar behoren rekening houden met het milieu, sociale doelstellingen nastreven en streven naar een voorbeeldig ondernemingsbestuur.

Een logisch gevolg van deze aanpak is ook transparantie inzake beleggingsactiviteiten, teneinde de vastgestelde beginselen in de sector te verankeren en aldus de economieën, de financiële markten en de ondertekenaars op lange termijn te versterken. Wij, de portefeuillebeheerders van MainFirst Asset Management, zijn toegewijd aan deze waarden en gebruiken ze als leidraad bij ons dagelijks werk.

ZES PRINCIPES

Zonder een bedrijfsvisie zijn zelfs de meest meesterlijke structuren niet meer dan raamwerken zonder inhoud. Daarom bestaan onze ervaren teams uitsluitend uit sterke persoonlijkheden: ondernemende denkers met een hoge integriteit, gedreven door de wens om voortdurend uitstekende prestaties en service te leveren.

Want ons succes enkel kan worden afgemeten aan het succes van onze cliënten. Wij bouwen en onderhouden ons buitengewone bedrijf door trouw te blijven aan onze kernprincipes. Buitengewoon, door de uitzonderlijke waarde die we onze cliënten bieden en de boeiende werkomgeving die we creëren.

 

Wij integreren ESG-kwesties in beleggingsanalyses en -besluitvormingsprocessen.

Wij zijn actieve eigenaars en integreren ESG-kwesties in ons eigendomsbeleid en onze praktijken.

Wij streven naar passende openbaarmaking van ESG-kwesties door de entiteiten waarin wij beleggen.

Wij moedigen de aanvaarding en de toepassing van de beginselen binnen de beleggingssector aan.

Wij werken samen om de uitvoering van de beginselen doeltreffender te maken.

Wij zijn elk verantwoordelijk over onze activiteiten en vorderingen bij het implementeren van de beginselen.