Opmerking

Thank you very much for your interest in our website.

Since 01/12/16 Microsoft no longer provides security updates or technical support for old versions of Internet Explorer. Regular security updates contribute to the protection.

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support

We recommend that you update your browser to view our website in full, e.g. with Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

If you would like to continue using Internet Explorer, please note that the content may not be displayed correctly due to lack of support.

Thank you for your understanding,
Your MainFirst Team

Verstanden, Seite trotzdem benutzen
False

ESG - DRIE LETTERS, ÉÉN BENADERING VAN DUURZAAMHEID

Veel beleggers baseren hun beleggingsbeslissingen niet langer uitsluitend op financiële factoren, maar nemen ook steeds vaker ESG-criteria (milieu, maatschappij en bestuur) in het proces op. In het algemeen hebben milieucriteria betrekking op het milieubeheer van een bedrijf; sociale factoren hebben betrekking op de manier waarop een bedrijf zijn interne en externe relaties beheert; terwijl bestuur betrekking heeft op de manier waarop het bedrijf wordt geleid.

Door gebruik te maken van ESG-criteria kunnen beleggers potentiële risico's binnen een onderneming opsporen die een negatieve invloed kunnen hebben op de prijs van haar aandelen of obligaties. Deze risico's, bijvoorbeeld lakse milieu- of gezondheids- en veiligheidspraktijken, kunnen de reputatie van een onderneming schaden, maar kunnen ook resulteren in aanzienlijke boetes of andere straffen, hetgeen gevolgen zal hebben voor de belegging van een belegger.

De toenemende aandacht voor ESG-kwesties kan echter ook tot positieve veranderingen leiden. Naarmate meer en meer beleggers ervoor kiezen in milieuvriendelijke en maatschappelijk verantwoorde bedrijven te beleggen, kan dit bedrijven ertoe aanzetten zich in hun bedrijfsvoering te richten op duurzame praktijken en oplossingen.

ESG - SUB-ASPECTEN

ENVIRONMENT (E)
 • Klimaatstrategie
 • Milieubeheer
 • Energiebeheer
 • Afvalwater
 • Broeikasgassen
 • Eco-efficiëntie en koolstofvoetafdruk
 • Beheer van de infrastructuur
 • Milieueffecten van de productenportefeuille
 • Etc. (met inbegrip van leveranciers en onderaannemers)
SOCIAAL (S)
 • Relaties op de werkplek
 • Gelijke kansen
 • Vrijheid van vereniging
 • Gezondheid en veiligheid
 • Sociale impact van de productenportefeuille
 • Etc. (met inbegrip van leveranciers en onderaannemers)
GOVERNANCE (G)
 • Bestrijding van corruptie en fraude
 • Bestrijding van concurrentiebeperkende praktijken
 • Respect voor diversiteit in het Toezichtscomité
 • Onafhankelijkheid van het Toezichtscomité
 • Vergoeding
 • Etc.