Opmerking

Thank you very much for your interest in our website.

Since 01/12/16 Microsoft no longer provides security updates or technical support for old versions of Internet Explorer. Regular security updates contribute to the protection.

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support

We recommend that you update your browser to view our website in full, e.g. with Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

If you would like to continue using Internet Explorer, please note that the content may not be displayed correctly due to lack of support.

Thank you for your understanding,
Your MainFirst Team

Verstanden, Seite trotzdem benutzen
False

Beleggen in opkomende markten: verloren moeite of uitgelezen kans?

Door Cornel Bruhin, Portfolio Manager in het team Emerging Markets/Corporate Debt

Veel opkomende landen produceren grondstoffen. Brazilië springt er hier uit. Het produceert van alles, van metalen tot suiker, koffie, sinaasappelsap, fruit, sojabonen, granen, edelmetalen en olie. Het heeft in elk van deze cycli uitgeblonken. Niet alleen zijn de aandelenkoersen verveelvoudigd, maar ook de munt is sterk in waarde gestegen. Tussen 2001 en 2011 steeg de Braziliaanse real met 100% ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De risicospreads van de obligaties zijn aanzienlijk kleiner geworden en Brazilië is door de ratingbureaus opgewaardeerd van BB naar BBB-.

De afgelopen 12 jaar waren inderdaad moeilijk voor activa uit opkomende markten. Veel beleggers zijn uitgestapt omdat de volatiliteit van de activa te hoog was en de nettoprestaties nogal tegenvielen, vooral in vergelijking met technologiebeleggingen. Grondstoffen zijn in deze periode sterk gecorrigeerd. Voor deze periode kan men mogelijk van verloren moeite spreken.

Nieuwe munt gebaseerd op waarde

Activa uit opkomende markten bevinden zich nu op historisch lage waarderingen en bieden nu een uitgelezen kans op alle activaniveaus. Zelfs in vastrentende waarden. Brazilië verhoogde in 2021 de rente zeer snel van 3,5% naar 13,75%. De inflatie daalde snel en bedroeg in juli nog 3,1%. Op 2 augustus verlaagde de centrale bank de rente voor het eerst met 0,5%. Brazilië biedt de hoogste reële rendementen. De groei bedroeg 1,9% in het tweede kwartaal en renteverlagingen zullen de groei stimuleren. De aandelenkoersen zijn historisch laag gewaardeerd en hebben een enorm potentieel. Maar veel andere opkomende markten bieden vergelijkbare waarderingen en vooruitzichten.

Wij geloven daarom dat het niet alleen een uitgelezen kans is, maar een "must" om meer te beleggen in activa uit opkomende markten, omdat veel beleggers hierin onderbelegd zijn. Natuurlijk zal elke toename in de weging van opkomende markten geleidelijk zijn, wat duidt op een lange opbouwfase.

Op 22 augustus kwamen de presidenten van 's werelds belangrijkste opkomende markten bijeen in Zuid-Afrika om hun eigen "op waarde gebaseerde" munteenheid aan te kondigen. Het gerucht gaat dat de nieuwe munteenheid door goud zal worden gedekt. Deze zet onderstreept de ambitie van de opkomende landen om in de wereldeconomie een grotere rol te spelen. In termen van koopkracht zijn de opkomende markten al goed voor meer dan 50% van de wereldwijde toegevoegde waarde.

Naar de Nieuws

WETTELIJKE KENNISGEVING

Dit is een marketing communicatie.

Het dient enkel informatieve doeleinden en geeft de geadresseerden advies over onze producten, concepten en ideeën. Dit vormt geen basis voor enige aankoop, verkoop, hedging, overdracht of het hypothekeren van activa. De informatie die hierin is opgenomen, vormt geen aanbod om enig financieel instrument te kopen of te verkopen, noch is het gebaseerd op een beschouwing van de persoonlijke omstandigheden van de geadresseerde. Het is ook geen resultaat van een objectieve of onafhankelijke analyse. MainFirst geeft geen expliciete of impliciete garantie of verklaring met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, geschiktheid of verhandelbaarheid van de informatie die aan de geadresseerde wordt verstrekt in webinars, podcasts of nieuwsbrieven. De geadresseerde erkent dat onze producten en concepten bedoeld kunnen zijn voor verschillende categorieën van beleggers. De criteria zijn uitsluitend gebaseerd op de verkoopprospectus die op dit moment geldig is. Deze marketinginformatie is niet bedoeld voor een specifieke groep van geadresseerden. Elke geadresseerde dient zich daarom individueel en onder eigen verantwoordelijkheid te informeren over de relevante bepalingen van de verkoopdocumenten die op dat moment geldig zijn en waar de aankoop van aandelen uitsluitend op is gebaseerd. Noch de aangeboden inhoud, noch onze marketinginformatie vormen bindende beloften of garanties voor toekomstige resultaten. Er komt geen adviesrelatie tot stand door het lezen of beluisteren van de inhoud. Alle content wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden verleend en kan geen vervanger zijn voor professioneel en individueel beleggingsadvies. De geadresseerde heeft de nieuwsbrief opgevraagd, heeft zich aangemeld voor een webinar of podcast, of maakt op eigen initiatief en voor eigen risico gebruik van andere digitale marketingmedia. De geadresseerde of de deelnemer aanvaardt dat digitale marketingformaten op een technische manier worden opgemaakt en beschikbaar worden gesteld aan de deelnemer door een externe informatieverstrekker die niet verbonden is aan MainFirst. Toegang tot en de deelname aan digitale marketingformaten vindt plaats via online infrastructuren. MainFirst aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onderbrekingen, annuleringen, onderbrekingen, opschortingen, vertragingen of het niet nakomen van elementen met betrekking tot de levering van de digitale marketingformaten. De deelnemer erkent en aanvaardt dat bij deelname aan digitale marketingformaten persoonlijke gegevens gezien, vastgelegd en verzonden kunnen worden door de informatieverstrekker. MainFirst is niet aansprakelijk voor eventuele schendingen van de gegevensbeschermingsverplichtingen door de informatieverstrekker. Digitale marketingformaten mogen alleen geopend en bezocht worden in landen waar distributie en toegang wettelijk is toegestaan.
Voor gedetailleerde informatie over de kansen en risico's van onze producten verwijzen wij u naar de huidige verkoopprospectus. De wettelijke verkoopdocumenten (verkoopprospectus, essentiële beleggersinformatie (EBI’s), halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie verlenen over de aankoop van participaties en de bijbehorende risico's, vormen de enige erkende en bindende basis voor de aankoop van participaties.
De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.mainfirst.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. Dit zijn:
België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg; Frankrijk: Société Générale Securities Services, Société anonyme, 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris; Italië: Allfunds Bank Milan, Via Bocchetto, 6, 20123 Milano; SGSS S.p.A., Via Benigno Crespi 19A-MAC2, 20159 Milano; Portugal: BEST - Banco Eletronico de Servico Toal S.A., Praca Marques de Pombal, 3A,3, Lisbon; Spanje: Société Générale Securities Services Sucursal en Espana, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, 28020 Madrid; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich.
De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines. Beleggers kunnen informatie over hun rechten verkrijgen op de website www.mainfirst.com en in de verkoopprospectus. De informatie is zowel in het Duits als in het Engels beschikbaar, en in individuele gevallen ook in andere talen. In de verkoopprospectus wordt expliciet verwezen naar de gedetailleerde risicobeschrijvingen.
Op deze publicatie rusten auteursrechten, handelsmerken en intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie, distributie, voorziening voor downloads of online toegankelijkheid, opname in andere websites, of gehele of gedeeltelijke publicatie, in gewijzigde of ongewijzigde vorm, is enkel toegestaan met de voorafgaande schriftelijke toestemming van MainFirst.

Copyright © 2023 MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
Alle rechten voorbehouden.