Opmerking

Thank you very much for your interest in our website.

Since 01/12/16 Microsoft no longer provides security updates or technical support for old versions of Internet Explorer. Regular security updates contribute to the protection.

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support

We recommend that you update your browser to view our website in full, e.g. with Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

If you would like to continue using Internet Explorer, please note that the content may not be displayed correctly due to lack of support.

Thank you for your understanding,
Your MainFirst Team

Verstanden, Seite trotzdem benutzen
False

MainFirst is verheugd om ook dit jaar het geweldige werk van Bethanien Kinder- und Jugenddorf Eltville te steunen met een kerstdonatie. Ongeveer 120 kinderen en jongeren, die om uiteenlopende redenen niet in hun geboortegezin kunnen opgroeien, hebben in het kinderdorp Bethanien een nieuw thuis gevonden.

De verzorgers en opvoeders van het kinderdorp leven samen met de kinderen en jongeren onder hun hoede in gezins- en woongroepen. Zij worden individueel aangemoedigd en ondersteund, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot sterke, zelfstandige persoonlijkheden met een stabiel karakter.

Omdat er met name voor kleine kinderen een gebrek aan accommodatie is, zal er in 2023 een kleine kindergroep worden opgericht, die direct verbonden zal zijn aan de pas geopende opvanggroep.
Wij zijn er trots op een bijdrage te kunnen leveren aan deze geweldige werking.

 

Kinderen betekenen veel voor ons. De afgelopen jaren heeft MAINFIRST zich ingezet voor het verbeteren van kansen voor kinderen en jongeren en we zijn verheugd dat we ook dit jaar het Bethanien Children's Village in Eltville in de Rheingau-regio met een donatie kunnen ondersteunen.

In dit kinderdorp wonen nu zo'n 100 kinderen en jongeren die om verschillende redenen niet kunnen opgroeien bij hun geboortegezin. De moeders en opvoeders van het kinderdorp leven samen met de kinderen en adolescenten onder hun hoede in familie- en woongroepen. Ze krijgen individuele aanmoediging en ondersteuning zodat ze de kans krijgen zich te ontwikkelen tot sterke, zelfstandige persoonlijkheden met een stabiel karakter.

Vanwege de gestaag toenemende behoefte aan plaatsen voor kinderen onder de zes jaar wordt er in 2022 een nieuwe woongroep gebouwd in Oestrich-Winkel. In deze groep worden jonge kinderen opgevangen die door de afdeling Kinder- en Jongerenzaken opgevangen zijn omdat ze in een crisissituatie of in een risicovolle situatie verkeren. Dit zal onmiddellijke hulp bieden aan jongere kinderen door hen onderdak te bieden in een veilige omgeving - weg van misbruik, geweld, verwaarlozing of andere potentiële bedreigingen.

MAINFIRST ondersteunt de inrichting van de woongroep zodat deze kinderen een veilige plek hebben om te rusten en zich te ontwikkelen.

Kinderen betekenen veel voor ons. De afgelopen jaren heeft MAINFIRST zich ingezet voor het verbeteren van kansen voor kinderen en jongeren en we zijn verheugd dat we ook dit jaar het Bethanien Children's Village in Eltville in de Rheingau-regio met een donatie kunnen ondersteunen.

In dit kinderdorp wonen nu zo'n 100 kinderen en jongeren die om verschillende redenen niet kunnen opgroeien bij hun geboortegezin. De moeders en opvoeders van het kinderdorp leven samen met de kinderen en adolescenten onder hun hoede in familie- en woongroepen. Ze krijgen individuele aanmoediging en ondersteuning zodat ze de kans krijgen zich te ontwikkelen tot sterke, zelfstandige persoonlijkheden met een stabiel karakter.

Vanwege de gestaag toenemende behoefte aan plaatsen voor kinderen onder de zes jaar wordt er in 2022 een nieuwe woongroep gebouwd in Oestrich-Winkel. In deze groep worden jonge kinderen opgevangen die door de afdeling Kinder- en Jongerenzaken opgevangen zijn omdat ze in een crisissituatie of in een risicovolle situatie verkeren. Dit zal onmiddellijke hulp bieden aan jongere kinderen door hen onderdak te bieden in een veilige omgeving - weg van misbruik, geweld, verwaarlozing of andere potentiële bedreigingen.

MAINFIRST ondersteunt de inrichting van de woongroep zodat deze kinderen een veilige plek hebben om te rusten en zich te ontwikkelen.

MAINFIRST steunt projecten zoals het Bethanien Kinderdorf Eltville in de Rheingau om kinderen en jongeren de kans te geven op te groeien in een gelukkige omgeving.

Het Bethanien Kinderdorf Eltville ligt midden in een wijnbouwgebied tussen Eltville-Erbach en Kiedrich. Het kinderdorp, dat in 1965 is opgericht, biedt een nieuw thuis en de mogelijkheid op een betere toekomst aan ongeveer 90 kinderen en jongeren die om uiteenlopende redenen niet in hun eigen gezin kunnen opgroeien. De moeders en onderwijzers van het dorp leven met de kinderen en jongeren die onder hun hoede zijn in dorpsgezinnen en woongroepen.

In 2020 zal het kinderdorp een gespecialiseerde groep openen voor kinderen die door hun moeilijke ervaringen een bijzonder intensieve vorm van zorg nodig hebben. Deze groep zal kinderen opnemen die niet worden opgevangen door het reguliere netwerk voor kinder- en jeugdzorg in ziekenhuizen. Onderwijs met hulp van dieren, duidelijke dagelijkse routines en een volledig sportaanbod zijn bedoeld om de kinderen weerbaarder te maken.

MAINFIRST steunt de aankoop van kinderkamers om op lange termijn een goed uitgeruste gezinswoning te creëren.