Opmerking

Thank you very much for your interest in our website.

Since 01/12/16 Microsoft no longer provides security updates or technical support for old versions of Internet Explorer. Regular security updates contribute to the protection.

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support

We recommend that you update your browser to view our website in full, e.g. with Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

If you would like to continue using Internet Explorer, please note that the content may not be displayed correctly due to lack of support.

Thank you for your understanding,
Your MainFirst Team

Verstanden, Seite trotzdem benutzen
False

ETHENEA en MainFirst: gezamenlijke ManCo vanaf 01.01.2024

ETHENEA en MainFirst: gezamenlijke ManCo vanaf 01.01.2024

Munsbach, 13 december 2024 − Het beheer van de fondsvennootschappen ETHENEA en MainFirst wordt in de toekomst gebundeld onder één dak. Hierdoor worden de backofficefuncties efficiënter, terwijl de besluitvormingsprocessen in het portefeuillebeheer en de individuele filosofie voor het beheer van elk fonds onaangetast blijven. Voor de beleggers is de wijziging dus louter administratief van aard en heeft ze geen invloed op hun beleggingen of hun persoonlijke beleggingssituatie.

ETHENEA Independent Investors S.A. zal vanaf 1 januari 2024 optreden als beheermaatschappij voor alle vermogensbeheerders die tot Haron Holding S.A. behoren. Het merk ETHENEA met de Ethna Funds blijft bestaan, en ook de fondsenmerken MainFirst en Hesper met hun beleggingsfondsen blijven onaangetast door deze stap. De belangrijkste aspecten voor beleggers - namelijk de onafhankelijke beleggingsconcepten van de afzonderlijke producten en de ervaren fondsbeheerteams - blijven ongewijzigd en zullen kunnen rekenen op gebundelde en krachtige ondersteuning vanuit de backoffice-afdelingen.

Thomas Bernard, CEO van Haron Holding S.A., waartoe ETHENEA en MainFirst behoren, licht de voordelen van de reorganisatie toe: "Met deze stap creëren we de juridische basis om de functies in de beheermaatschappij samen verder te laten groeien. Tot nu toe voerden ETHENEA en MainFirst de taken van een beheermaatschappij parallel uit. De splitsing volgens het vennootschapsrecht bemoeilijkte echter de samenwerking tussen de divisies en het gebruik van gedeelde middelen. Aangezien beide bedrijven op dezelfde locatie zijn gevestigd en deels door hetzelfde personeel worden geleid, heeft er natuurlijk al een gezamenlijke uitwisseling plaatsgevonden, maar deze werd beperkt door juridische obstakels. Dit is niet up-to-date en ook niet efficiënt. Daarom bundelen we vanaf 1 januari 2024 de taken onder één dak. Door synergiepotentieel te realiseren, gaan we de toenemende regelgeving en hoge concurrentiedruk aan de kostenkant tegen. Processen die uiteindelijk ook om juridische redenen noodzakelijk zijn, hoeven in de toekomst niet meer door twee beheermaatschappijen te worden uitgevoerd. We kijken ernaar uit om de capaciteiten en positieve energie die door deze verandering vrijkomen te kunnen gebruiken om onze Groep strategisch verder te ontwikkelen en succesvol naar de toekomst te leiden - in het voordeel van beleggers."

Voor vragen kunt u contact opnemen met: communication@fenthum.com

Naar de Nieuws