Opmerking

Thank you very much for your interest in our website.

Since 01/12/16 Microsoft no longer provides security updates or technical support for old versions of Internet Explorer. Regular security updates contribute to the protection.

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support

We recommend that you update your browser to view our website in full, e.g. with Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

If you would like to continue using Internet Explorer, please note that the content may not be displayed correctly due to lack of support.

Thank you for your understanding,
Your MainFirst Team

Verstanden, Seite trotzdem benutzen
False

Voor beleggers uit België

Mededeling aan de beleggers van de Exclusive Solutions Funds

Het belastbaar inkomen in 2022 voor de volgende aandelenklassen

  • LU2259283120 Exclusive Solutions Funds – Bond Invest Emerging Markets A
  • LU2259283393 Exclusive Solutions Funds – Bond Invest Emerging Markets B
  • LU1953935753 Exclusive Solutions Funds – Bond Invest High Yield A
  • LU1953935910 Exclusive Solutions Funds – Bond Invest High Yield B
  • LU0528720492 Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I A
  • LU0528733396 Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I B
  • LU1640904006 Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I C
  • LU1640904188 Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I D
  • LU0912155784 Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) A
  • LU0912156592 Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) B

bedraagt 0,00 € voor elk van hen, ongeacht het werkelijke bedrag van de gehouden fondseenheden.

Resultaat voor het belastingjaar 2022

Bedrag dat moet worden vermeld in de aangifte in de personenbelasting van de belegger onder code 1444-11/2444-78 (Deel 1, Vak VII. A. 2. b., 1)

0,00 €


Opsplitsing van het inkomen (enkel ter informatie)

Dividendinkomsten

0,00 €

 

Interestinkomsten (uitgezonderd interestinkomsten met betrekking tot periodes waarvoor het fonds onder de toepassing van artikel 19bis WIB valt)

0,00 €

Disclaimer:
De berekening houdt rekening met de in januari 2018 ingevoerde hervorming van het Belgische belastingstelsel, zodat er geen andere berekeningen nodig zijn. Het is mogelijk dat de door u geselecteerde aandelenklasse in de opgegeven periode geen fiscaal relevante dividend- of rente-inkomsten heeft opgebouwd. In dat geval komt het getoonde resultaat overeen met = "0". De door het fonds gehanteerde transparantiebenadering is gebaseerd op de rulingpraktijk zoals uiteengezet in de prejudiciële beslissing nr. 2014.121 van 15 april 2014. De informatie op deze pagina vormt geen fiscaal advies en beperkt zich tot hulp bij de berekening van het inkomen. Dit ontslaat u er niet van om met zorgvuldigheid te werken en de nodige controles uit te voeren, die onder uw verantwoordelijkheid vallen.